Algemeen

Men kan (via de club) deelnemen aan een overvloed van competitiesoorten, zowel landelijk als regionaal. Toernooien spelen doet men op persoonlijke titel.

Bij deelname aan een competitie wordt er een ‘competitiebijdrage’ gevraagd i.v.m. verschuldigde kosten aan de KNLTB.

Onze eigen clubtoernooien zijn toegankelijk voor alle leden, met dien verstande dat aan ons ‘open’ toernooi ook personeelsleden van Thales, gepensioneerden en hun familieleden mee mogen doen.

 

Competitieleider: Bennie van Marle (Telnr. 074-2430905)

 

Toelichting bij de competitie 2016

Als je enthousiast bent om competitie te spelen probeer dan een aantal spelers bij elkaar te krijgen om een team te vormen.

Opgave voor 1 December

De reisafstanden in de landelijke (Zondag) en regio (Friesland,Groningen Drente en Overijssel) competitie kunnen mogelijk langer zijn dan in de district competitie.

De bond geeft je de mogelijkheid om in twee competities deel te nemen, maar deze moeten wel een andere speeldag hebben,dus b.v. op zaterdag en zondag. Je mag ook voor 2 verenigingen uitkomen maar ook op verschillende speeldagen.

Voor deze twee mogelijkheden moet wel dispensatie aangevraagd worden bij de bond.

De leeftijd van de veteranen competitie is verlaagd van 45+ naar 35+

Er is op alle speeldagen nog ruimte voor een team opgave via email: bennievanmarle@gmail.com

Speeldata voorjaar 2016:

speelschema_voorjaar2016

Ter illustratie het competitieaanbod 2015, zal vergelijkbaar zijn voor 2016: