tchsWat begon als een feestelijk 75-jarig jubileumjaar is geëindigd in diepe rouw. De tennisbanen en clubgebouw de Beuk moeten wijken voor een ontsluitingsweg, met opheffing Tennisclub Hollandse Signaal tot gevolg.

Opgericht door werknemers net voor de Tweede Wereld oorlog heeft de club veel veranderingen doorstaan, maar het High Tech Systems Park (HTSP) bleek teveel. Op 19 juni zal de club het veld moeten ruimen, waarna de sloop zal beginnen.

Zeker voor leden die na een lange carrière bij Thales wekelijks nog een balletje slaan, verschillenden ruim 25 en een enkeling al bijna 55 jaar lang, is het emotioneel. Dat een deel gezamenlijk over zal gaan naar een andere club, verzacht de pijn.

Een jaar geleden stonden we aan de vooravond van mooie tijden. Met de nieuwe vijver en park kwamen de Zegger en Tenniscomplex beter tot hun recht en vormden een mooie basis voor sport & recreatie voor de werknemers op het HTSP. Met de frisse ideeën en energie van het vernieuwde bestuur werden plannen gemaakt om in te spelen op het Nieuwe Werken en komst nieuwe bedrijven. Daarnaast had de PV plannen voor hun nieuw onderkomen in het voetbalgedeelte van ons clubgebouw. Met zo’n 110 leden waren we al een gezonde club, maar door in te spelen op de nieuwe situatie zou er voldoende vers bloed komen om uit te kijken naar een 100-jarig jubileum.

Helaas bereikten ons in de zomer de eerste signalen dat er mogelijk een weg zou komen tussen de parkeerplaats en de Haaksbergerstraat. In de maanden erop is er verschillende keren contact geweest met de directie, HTSP, OR, PV, KNLTB en de gemeente. Waarom de weg onnodig dwars door het clubgebouw, terwijl met letterlijk een paar meter opschuiven of een bochtje het probleem was verholpen? Alle denkbare scenario’s zijn voorgesteld en besproken om het complex, of op zijn minst de twee banen, te redden. Uiteindelijk werd wel duidelijk dat Thales niet langer een plek zag voor het tenniscomplex.

Van een juridisch conflict zou niemand beter worden, maar vertrek per februari was onacceptabel. Door uitstel tot eind juni konden we nog een keer de competitie spelen en tijd voor een enigszins goede afwikkeling. Hierdoor konden we ons neerleggen bij gedwongen vertrek en de energie richten op de nieuwe toekomst.

Gelukkig boden verschillende clubs een helpende hand, wat uiteindelijk resulteerde in twee concrete plannen: fusie met Dikkers en samenwerking met FC Twente Tennis. Na raadpleging van de leden is de keuze gevallen op samenwerking met FC Twente Tennis. Naar verwachting zullen zo’n 40 leden leden overgaan naar FC Twente, helaas heeft een groot deel besloten te stoppen of dichter bij huis te gaan spelen. FC Twente Tennis, naast FBK stadion, heeft veel potentieel. De hele omgeving is de gemeente aan het opknappen en de club hun eigen park. Door een deel van onze spullen en activiteiten mee te nemen en men graag wil dat wij het bestuur versterken leven we straks toch nog een beetje voort. In prettige samenwerking met de PV kunnen we gelukkig in een mooie overgang naar FC Twente als alternatief voorzien.

Het is spijtig te zien dat terwijl de werkgever meer binding wil en het nieuwe werken propageert, de voorziening en rijke historie de laatste jaren stap voor stap verdwijnen. We hopen dan ook dat deze tendens keert en de werknemers op het HTSP spoedig een aantal welverdiende voorziening tot ontspanning terug krijgen.

Via deze willen we nog iedereen bedanken die zich in de loop der jaren heeft ingezet voor de club en gebruik heeft gemaakt van het complex.

Het bestuur van Tennisclub Hollandse Signaal

http://tchollandsesignaal.nl/

Eind juni na ruim 75 jaar einde TCHS