Elk lid kan gebruik maken van de introducéregeling. Wil men bv. een keer met een vriend(in) tennissen dan kan men het benodigde introducépasje, tegen betaling van € 2.50, afhalen. Deze pasjes zijn te verkrijgen via de ledenadministratie of bij ons clubgebouw De Beuk (geldkistje in de koelkast). In dat laatste geval kan het geld achtergelaten worden met vermelding op een lijstje met de naam en datum.

Dit pasje is één hele dag geldig en dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee dagen, na de speeldag, weer te worden ingeleverd. 

Het spreekt voor zich dat de introducé(s) zich ook moet(en) houden aan de regels voor het gebruik van de banen en het clubhuis. Het clublid is hier verantwoordelijk voor. Indien er op de speeldag andere activiteiten plaatsvinden, kan men in overleg met het bestuur de introducé ook hieraan laten deelnemen.