Enquete toekomst

Enquete Graag willen we alle leden vragen uiterlijk 29 februari de enquete in te vullen. Het kost slechts enkele minuten. Ga naar de enquete N.B.: Ook als je van plan bent te stoppen na juni is dat belangrijk om te

Contributie 2016

Gezien het feit dat ons complex alleen de eerste helft van dit jaar is te gebruiken, zal de helft van contributie geïnd worden. Dit is dus €20,- voor PV-leden en €24,- voor buitenleden. Over te maken op: NL28 INGB 0007221942

Nieuwe schoonmaaklijst

De schoonmaaklijst voor 2016 is bijgewerkt en aangevuld t/m eind juni. Deze is hier op de website te vinden. Controleer even wanneer je zelf op de lijst staat en bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging zorgen of ruilen. Hartelijk dank