Foto’s presentatie 75 jaar TCH

In het kader van het 75 jarig jubileum is er van presentatie gemaakt.

De geschiedenis van TCHS:

Op 6 maart 1940 is mede onder leiding van heer E. Pieper de Tennisclub Hazemeijer Signaal opgericht. Er werd een te huren tennisbaan gevonden aan de Oude Bornseweg, waar nu het OLTC-park is. Dit was een betonbaan. In de oorlog werd het tennissen bemoeilijkt door gebrek aan ballen en vanaf 2 mei 1943 tot 1945 mocht helemaal niet meer gespeeld worden.

zomer1940

 

In 1946 kreeg de vereniging de huidige naam “Tennisclub Hollandse Signaal”.

Uitkomst bracht het in 1948 gebouwde sportpark “Veldwijk”, waarvan de vereniging één baan van de geplande negen banen kreeg toegewezen op kosten van het bedrijf.

De personeelsvereniging werd in 1948 opgericht. De tennisclub bleef zelfstandig en werd geen onderafdeling van de personeelsvereniging.

In 1949 werd voor het eerst na de oorlog weer competitie gespeeld in het koninklijk geworden KNLTB.

Naast de competitie werd ook jaarlijks een tweedaags toernooi met de Tennisclub Dikkers georganiseerd. Dit is later overgegaan in het Hengelose Bedrijventoernooi.

In oktober 1953 trad de Heer Pieper af als  voorzitter en werd opgevolgd door de Heer Poppe.

De Heer Poppe heeft de gegevens van de eerste jaren van de vereniging tot ca. 1963 vastgelegd op papier. Dit was helaas nodig omdat de hele administratie van het secretariaat in de jaren 70 is zoekgeraakt bij een verhuizing van de toenmalige secretaresse mevr. Dullemond.

In 1963 is de heer Poppe door drukke werkzaamheden in de buitendienst afgetreden en opgevolgd door de Heer H. Huele.

In 1964 is de Heer R. van Veen voorzitter geworden. Onder zijn leiding en met een benoemde feestcommissie is in 1965 het 25-jarig jubileum gevierd met een receptie in het toenmalige Amstelhotel en festiviteiten in de sporthal Veldwijk.

In de jaren 60 heeft Signaal de boerderij De Zegger met de bijbehorende grond gekocht. Hier is in 1968 een nieuw sportcomplex geopend. Dit bestond uit een voetbalveld voor de PV en twee tennisbanen (met een optie voor een derde) voor de tennisclub. De kleedkamer zat toen nog in een omgebouwd deel van de boerderij.

ten 68-04

Bij het 50-jarig jubileum van het bedrijf Signaal in 1977 is door en met het personeel besloten iets recreatiefs op te richten. Een commissie bestaande uit mensen van de OR, PV, tennisclub en de directie heeft bij drie architecten, in de vorm van een prijsvraag, gevraagd een ontwerp te maken van een recreatiegebouw op de plaats van de boerderij. Het ontwerp van architect Morsink uit Ootmarsum heeft toen gewonnen en de opdracht gekregen.

In 1979 is de huidige “De Zegger” gebouwd met het bijbehorende gebouwtje voor voetbal en tennisclub.

In 1982 heeft de toenmalige voorzitter de Heer L. Turpijn met het bestuur de huidige baanverlichting verwezenlijkt.

In 1990 is het 50-jarig jubileum van de vereniging gevierd, waarbij de club een officiële KNLTB vlag ontving.

50jarigbestaan8

Rond  1990 besluit het bestuur om een onderafdeling te worden van de Personeelsvereniging. Het is duidelijk dat dit te veel voordelen heeft ten opzichte van zelfstandig blijven als vereniging. In september 1991 wordt deze toetreding een feit.

Verdere opmerkelijke feiten zijn de uitbreiding van de kantine en in 1994 is het gravel vervangen door een nieuwe Toplaag bestaande uit Dynatop. Na de feestelijke opening van de hernieuwde banen bleek al snel dat dit relatief nieuwe materiaal geen succes was. Het bleek niet stabiel en hierdoor werd de kans op blessures groter. Ook gebaseerd op de trieste kleur grijs van het materiaal kreeg het tennispark in Hengelo de bijnaam deprie-park.

Onder leiding van de voorzitter Jan Weeink werd een plan uitgewerkt om tot vervanging van deze toplaag te komen. Er werd meer dan een jaar onderhandeld met de Personeelsvereniging en de Stichting De Zegger om een nieuwe financiering rond te krijgen. Parallel werd met de toeleverancier, Orangewoud, onderhandeld over een coulante regeling voor de aanleg van een betere toplaag. De TCHS koos nu voor kunstgras zodat ook in de winter doorgespeeld kon worden. Ook het veel geringere onderhoud woog zwaar mee bij deze keuze.

ten 94-09a

In 1998 kon de voorzitter Jan Weeink met zijn bestuur na 4 jaar een tweede opening van de hernieuwende banen organiseren. Er lagen nu twee schitterende kunstgrasbanen. De vereniging leefde weer helemaal op. Het aantal leden nam weer toe en er kon het hele jaar door worden getennist.

Op dit moment is ondanks de grote personele teruggang bij het bedrijf THALES de TCHS nog steeds een gezonde vereniging met een voldoende aantal leden. Vele onderafdelingen van de Personeelsvereniging hebben zich al op moeten heffen. De TCHS staat er gelukkig nog goed voor.