Algemeen

Uiteraard zijn de banen alleen te gebruiken indien je over een geldig lidmaatschap pas beschikt, welke je dan ook altijd bij je dient te hebben als je gaat spelen. Introducees moeten zich kunnen legitimeren d.m.v. introduceepas. Alle leden moeten er op toe zien dat er geen mensen, zonder voornoemde legitimatie, gebruik maken van de banen en/of het clubhuis.

Men kan natuurlijk niet altijd vrij over de banen beschikken. Voor zover de data van de toernooien, competities, tossavonden, eventuele tennislessen of andere activiteiten bekend zijn, worden die op deze website vermeld.

Banen

Het bespelen van de banen is alleen toegestaan, indien je over de juiste tennisschoenen beschikt of anders gezegd; De zool moet geschikt zijn voor het spelen op kunstgras!

Ook is het bespelen van de banen alleen toegestaan als deze zich in de vereiste (goede) staat bevinden.

Er zijn een paar gevallen waarbij de banen sowieso niet bespeeld mogen worden:

 • als er sneeuw op de banen ligt. De banen mogen ook niet worden schoongeveegd i.v.m. het verlies van (teveel) zand uit de toplaag.
 • bij ‘opdooi’ (na een vorstperiode overdag dooi en in de nacht vorst, of zolang er nog vorst in de grond zit).

Kloksysteem

Als je gaat spelen is het verplicht gebruik te maken van het kloksysteem. Te vinden naast de ingang van het clubhuis, onder de plaquette van het 75-jarig jubileum.

 

De volgende situaties kunnen zich voordoen:klokken

 1. Er is een baan vrij
  • Zet je pasje in de bovenste vakjes van het kloksysteem van de baan waarop je gaat spelen
  • De klok instellen op het tijdstip waarop je begint te spelen
  • Je kunt nu spelen tot je verzocht wordt te stoppen omdat de speeltijd is verstreken
 2. Er is geen baan vrij
  • Je kijkt of er op een van de banen als langer gespeeld is dan de geldende speeltijd
  • Zo ja, dan meld je dit aan de spelenden en verzoekt hen te stoppen. Je haalt hun pasjes uit de (bovenste) vakjes en zet je pasjes daarvoor in de plaatst. Zodra de baan bespeelbaar is stel je de klok in op het begin van je speeltijd en ga je spelen.
  • Zo nee, dan zet je jouw pasjes in de onderste vakjes van het kloksysteem, van die baan welke het eerste vrij komt, en wacht tot de speeltijd is verstreken. Is de speeltijd verstreken, dan meld je dit aan de spelenden en verzoekt hen te stoppen.

 

Speeltijd: Enkelpartij 30 minuten – Dubbelpartij 45 minuten.

Let op: De mensen, die van de baan gaan, kunnen in principe hun pasjes weer onderin het kloksysteem zetten om weer te gaan spelen als jouw speeltijd vertreken is.