Herinnering ALV 31 maart

pen-1423431Op donderdag 31 maart 19:00 zal een extra ALV plaatsvinden, om de club formeel per eind juni te beëindigen en toelichting op plan voor samenwerking met FC Twente Tennis.

 

Tevens kunnen op de ALV kunnen de KNLTB-pasjes afgehaald worden, uiteraard indien de contributie is voldaan.

Uitslag enquete toekomst

Iedereen die heeft meegewerkt aan de enquête hartelijk dank hiervoor. Er is een duidelijke uitslag, zodat we een goede keuze voor het vervolgtraject kunnen maken.

Klik hier voor de complete enquete uitslag

 

Samenvatting
Uiteindelijk heeft zo’n 70% van onze leden deelgenomen aan de enquête. Hiervan geven 33 leden de voorkeur aan samenwerking met FC Twente Tennis en 10 aan Dikkers. Hiermee moeten we concluderen dat de voorkeur uitgaat naar FC Twente Tennis. De optie Dikkers blijkt niet haalbaar, zelfs de 43 totaal zit op de ondergrens.

Als van de 100 leden uiteindelijk zo’n 30-45 leden overgaan naar FC Twente Tennis, is dat een minderheid van onze leden. Een opheffing van TCHS (na voorjaarscompetitie) en samenwerking met FC Twente Tennis is daarom meest logische stap. Er is onvoldoende basis voor een echte fusie, maar een voldoende grote groep om het een en ander met FC Twente Tennis te kunnen regelen. Als bestuur gaan wij deze route dan ook inzetten en verder uitwerken.

Vervolg
Wij zullen FC Twente Tennis voorstellen een soort commissie van beide besturen in het leven te roepen om een aantal wensen van onze leden te behartigen. Uit de enquête kwamen bijv. de (kunst)banen, onbeperkte toegang complex en de activiteiten zoals tossavond en koffietennis als belangrijke wensen. Doel is om daarmee een mooi aanbod en overgang voor de belanghebbende leden te realiseren bij FC Twente Tennis. Om dit vervolgens te borgen en de club verder te laten bloeien is de kans groot dat een deel van ons bestuur t.z.t. zal toetreden tot bestuur van FC Twente Tennis. Als bestuur zijn wij uitgenodigd om hun aanstaande ALV bij te wonen, wat wij ook zullen doen.

N.B.: Gezien de hoeveelheid banen is de kans erg groot dat ieder op zijn huidige ‘vaste momenten’ kan blijven tennissen, maar net als nu zijn daar uiteraard geen rechten aan te ontlenen.

Onder voorbehoud is er verder:
– Donderdag 31 maart een extra ALV om de opheffing van de club te formaliseren.
– Eind mei een eindfeest

Uiteraard zullen wij na verdere uitwerken t.z.t. de leden ook het aanbod van FC Twente Tennis kenbaar maken.

Enquete toekomst

Enquete

Graag willen we alle leden vragen uiterlijk 29 februari de enquete in te vullen. Het kost slechts enkele minuten.
Ga naar de enquete

N.B.: Ook als je van plan bent te stoppen na juni is dat belangrijk om te weten en ben je na een paar vragen klaar.

Achtergrond informatie

De afgelopen maanden hebben wij verschillende mogelijkheden onderzocht voor de toekomst van onze club en leden. Helaas blijft Thales bij de keuze dat ons complex moet wijken voor een ontsluitingsweg en is het niet haalbaar een nieuw complex te realiseren.
Het goede nieuws is dat we inmiddels twee mooie opties hebben voor onze toekomst, namelijk samen met Dikkers (45 leden) of samen met FC Twente Tennis (98 leden).

We zijn nu op het punt aangekomen dat we, met name met het oog op de haalbaarheid en verdere invulling, de mening van jullie nodig hebben.

De belangrijkste informatie is verzameld in een document:
Informatie over de opties toekomst TCHS

Daarnaast is er woensdag 17 en 24 februari tussen 20:00 en 21:00 een inloopavond voor jullie vragen aan het TCHS bestuur.

 

Voorjaarscompetitie 2016

dubbelherenLangzaam stomen we op richting het voorjaar en daarmee de laatste competitie op ons vertrouwde complex.

Dit voorjaar spelen we met met 5 teams:
1 heren team op zondag 35+
1 dames team op dinsdag 35+
1 heren team op donderdag 50+
2 heren teams op vrijdag 35+

vanaf 1 maart zal de indeling van de teams bekend zijn.

Meer info is te vinden op de pagina Voorjaarscompetitie 2016

Contributie 2016

euro-870757_1280Gezien het feit dat ons complex alleen de eerste helft van dit jaar is te gebruiken, zal de helft van contributie geïnd worden.
Dit is dus €20,- voor PV-leden en €24,- voor buitenleden. Over te maken op: NL28 INGB 0007221942 t.n.v. T.C.H.S. en onder vermelding van uw naam

Wij verzoeken dit z.s.m. over te maken, zodat wij onze tijd & energie kunnen richten op de toekomst van TCHS.

Nieuwe schoonmaaklijst

De schoonmaaklijst voor 2016 is bijgewerkt en aangevuld t/clean-571679_640m eind juni. Deze is hier op de website te vinden. Controleer even wanneer je zelf op de lijst staat en bij verhindering s.v.p. zelf voor vervanging zorgen of ruilen. Hartelijk dank alvast voor de medewerking en een blinkend clubhuis.